I halvårsrapporten til Trønderenergi heter det at resultatandelen av et tilknyttet selskap ble på minus 11 millioner, mot pluss 73 millioner kroner i samme periode i fjor. Omsetningen fra dette selskapet økte imidlertid fra 86 mill i fjor til 125 mill i år.

Det handler Midgard Vind Holding, hvor Stadtwerke München eier 70 prosent og Trønderenergi eier 30 prosent. Selskapet drifter Trønderenergis "gamle" vindkraftverk på Bessakerfjellet, Skomakerfjellet, Valsneset og Ytre Vikna 1.

I tillegg kommer de nye vindkraftverkene. Frøya og Hundhammerfjellet er ganske nylig satt i drift, noe som er hovedårsaken til omsetningsveksten. Stokkmarkfjellet og Sørmakerfjellet er ventet å komme i drift senere i år. Totalt handler det om kraftproduksjon på 1,5 TWh.

Sammen med Stadtwerke München kjøpte også Trønderenergi i april Statkraft ut fra Norges nest største vindpark, Roan vindpark i Åfjord.

Høy sikringsgrad i vindkraft

Men tross økt produksjon og inntekter, så er det minusresultat fra Midgard Vind Holding. Hovedårsaken til det er negativt bidrag fra sikringskontrakter, i motsetning til i fjor da man fikk positivt bidrag fra disse.

– Midgard Vind Holding har en høy sikringsgrad, den er betydelig høyere enn innen vannkraften. Selskapet vil nok ha sikringskontrakter på høyt nivå i mange år framover grunnet de store svingningene i kraftprisen, sier Olav Sem Austmo, konserndirektør økonomi og finans i Trønderenergi, til Europower.

Han kan ikke si mer om detaljene i disse sikringskontraktene da det er Stadtwerke München som er hovedeier i selskapet. Trønderenergi får inntekter fra selskapet knyttet til eierandelen, gjennom nettobidraget etter skatt.

Fornøyd konsernsjef

Trønderenergi har også sikringskontrakter inn vannkraft, som i år bidrar negativt til resultatet. Likevel oppnådde konsernet kraftpriser som var mer enn dobbelt så høye som samme periode i fjor.

Det underliggende driftsresultatet økte med nesten 350 prosent i første halvår, til 229 millioner kroner, mot 66 millioner kroner i første halvår i 2020.

Konsernsjef Ståle Gjersvold sier i en børsmelding at han er veldig godt fornøyd med utviklingen i selskapet.

– Mens strømprisen var rekordlav i første halvår i 2020, var den uvanlig høy i samme periode i år. Ved årsskiftet skjedde det et markert skifte i etterspørsel og pris. Vi ligger an til et godt økonomisk år, og er i rute for å kunne betale ut et solid utbytte for året 2021, som er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt, sier Gjersvold.

Resultater for Trønderenergi konsern