På havet er vinden sterkere og mer konsistent, og det ventes en betydelig vekst innen havvindmarkedet framover. I følge