Vindkraftbransjen i Norge er ikke kommet like langt som i de store vindkraftnasjonene, og er dermed ofte avhengig av utenlandsk kompetanse når vindkraftparker skal bygges her