Natt til fredag den 21. mai skled en trailer med en del av sokkelen til en vindturbin av veien. Den skulle til Buheii vindkraftverk der det settes opp vindturbiner fra Vestas som hver har en ytelse på 4,2 MW.

Traileren veltet, og ble liggende på siden av veien. Ingen ble skadet da ulykken skjedde, og etter hvert fikk politiet trafikken i gang igjen. Det er imidlertid krevende å få løftet en slik del tilbake på veien igjen.

Ifølge brosjyren til Vestas, er det snakk om en diameter på 3,8 meter og en lengde på 5,5 meter. Hvor mye akkurat denne sokkeldelen veier er ikke oppgitt, men hver av delene som transporteres kan veie helt opptil 70 tonn.

Onsdag kveld, denne uken, forteller daglig leder i Buheii Vindkraft AS, Leon Eliassen Notkevich, at transporten av vindturbiner mellom kaia i Feda og Buheii vindkraftpark har startet opp igjen.

– Undersøkelsene av hendelsen der en trailer kjørte ut av veien er nå avsluttet. Arbeidene med berging av traileren og tårnseksjonen har gått uten problemer, og vil avsluttes om kort tid. Hovedårsaken til hendelsen har blitt ansett å være menneskelig svikt og det har ikke blitt avdekket problemer med utstyret eller kommunikasjonsutstyret som har vært i bruk, sier Eliassen Notkevich til Europower.

Hvorvidt delen av sokkelen som sto på traileren kan brukes eller om den er skadet er ikke avklart ennå.

– Det vil gjennomføres grundige undersøkelser av eventuelt skadeomfang og om hvorvidt tårnseksjonen fortsatt kan brukes, sier Notkevich.

Sokkelen som skled av veien tilhører en av 19 vindturbiner som settes opp i Buheii. NVE har blitt veldig strenge med sine krav om å overholde tidsfrister når det gjelder vindkraftverk, og en eventuell forsinkelse som følge av ulykken kan potensielt få store konsekvenser. Det bekymrer imidlertid ikke daglig leder.

– Vi ligger godt an i forhold til planen. Foreløpig ser det ikke ut til at hendelsen vil få noen innvirkning på framdriften, sier Notkevich til Europower