Vindkraftproduksjoneni Tyskland og Danmark kan erfaringsmessig bidra til å