Som Europower tidligere har omtalt stod fornybare energikilder for 64,8 prosent av elektrisitetene levert i Tyskland i uke ti. Den rekorden varte ikke lenge. I forrige uke