Etter at Tysvær vindkraftverk fikk konsesjon i 2006 har det vært en lang vei å gå for å realisere prosjektet. NVE godkjente før nyttår