Zephyr-sjef Olav Rommetveit gleder seg over at MTA-planen (miljø-, transport- og anleggsplan) for vindkraftverket på Haram tirsdag