Pressemelding fra Veidekke: Prosjektet er en totalentreprise verdt cirka 115 millioner svenske kroner. Vindparken i Rödene vil ha en total effekt