Prototypen av det nye vindturbinkonseptet er blitt testet i Sverige og ifølge utvikleren, det svenske selskapet Modvion, kan tårn laget i tre konkurrere med konvensjonelle