En trio bestående av norske teknologiaktører har offentliggjort planer for en flytende transformatorstasjon og «hydrogenfabrikk» som kan prosessere grønt drivstoff til sjøs og redusere behovet for kostbar utbygging av kraftinfrastruktur.

Kongsberg, Moreld og Arendals Fossekompani vil sammen lansere Hydepoint transformatorplattform-system som «en komplett løsning for mottak, konvertering og overføring av hele energipotensialet fra havvindparker, og redusere avhengigheten av nettet på land».

Hydepoint lanseres i kjølvannet av Norges kommende konsesjonsrunde for havvind, som partnerne uttaler vil «kreve betydelig styrking av kraftnettet.