Dommen fra Gulating lagmannsrett ble avsagt fredag, og den avviser kravet fra Tore Ivar Slettemoen om en tredjedel av aksjene i vindkraftselskapet Norsk Vind Energi.