Olje- og energiminister Terje Aasland forteller til Europower at plan- og bygningsloven neppe vil være tilpasset regulering av vindkraftprosjekter før i 2023.

Behandlingen av konsesjonssøknader for vindkraft på land ble stanset i april 2019, og har ikke kommet i gang igjen.

Vindkraftmeldingen kom i juni 2020, og november samme år avgjorde Stortinget at kommunene skal få mer innflytelse, blant annet ved at vindkraftprosjekter skal behandles i plan- og bygningsloven.

Dette er snart halvannet år siden, men fortsatt ligger altså konsesjonsbehandlingen nede.