Det er stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) som har tatt spørsmålet opp med statsråden. – Det ble nylig påvist hydrokarboner i drikkevannet på Sør-Kvaløya i