NVE har ikke behandlet en eneste vindkraft-konsesjon siden april 2019. Arbeidet ble lagt ned i påvente av at NVEs vindkraftmelding skulle behandles. Den ble som kjent senere skrotet.

For et år siden la Tina Bru frem sin vindkraftmelding, som ble ferdigbehandlet i Stortinget i høst.

Men fortsatt kan det bli lenge til ny behandling av vindkraft-konsesjoner

I meldingen Tina Bru og Erna Solberg la frem i dag beskriver ambisjonsnivået:

– På sikt gjenoppta konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land etter at framtidig lovgrunnlag er avklart, skriver regjeringen.