NVE har ikke behandlet en eneste vindkraft-konsesjon siden april 2019. Arbeidet ble lagt ned i påvente av at