Det er i NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse det kommer frem at vindkraft vil ha solid innvirkning på norske kraftpriser de neste 20 årene. Ifølge rapporten forventes det stor utbygging av vindkraft hos våre