I april åpnet olje- og energiminster Terje Aasland for å ta opp igjen utbyggingen av vindkraft på land, etter at vindkraftmotstanden ga full stans for nye vindkraftverk i 2019 og Solberg-regjeringen forkastet NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land i 2020.

Premisset nå er at kommunene selv tar initiativ til utbyggingen.

For tiden jobber Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med hvordan den nye saksbehandlingen for vindkraft på land skal være, blant annet for at alle parter, ikke minst kommunene, skal bli hørt på en bedre måte enn tidligere.