Høsten 2019 fikk et sameie i Grefsenveien i Oslo beskjed om at de fra august 2020 måtte betale effekttariff, altså et effektledd i tillegg til fastledd og energiledd.

I et brev fra Elvia fikk sameiet beskjed om at effektleddet ville prises ut fra hvor mye strøm som ble brukt i timen med høyest forbruket.

Størrelsen på effektleddet ville variere avhengig av når på året det var snakk om:

  • Januar, februar og desember: 150 kr/kW
  • Mars og november: 80 kr/kW
  • Øvrige måneder: 23 kr/kW

81 prosent av nettleien

I desember endte nettleien til sameiet på 3378 kroner.