Besøksadresse: Christian Krohgs gate 16, 0186 OSLO

Postadresse: Postboks 1182 Sentrum, NO-0107 OSLO

Telefon: +47 22 00 11 50

Redaksjonelt: news@europower-energi.no
Abonnement: abo@europower-energi.no
Annonse: marked@europower-energi.no

Europower vil gjerne høre meninger og reaksjoner fra sine lesere. Brev eller e-post til redaksjonen må inneholde navn, adresse og telefonnummer.