Europower AS er Norges ledende nyhets- og analysebyrå om og for kraftbransjen. Selskapet utgir nettstedet europower-energi.no, magasinet Europower Energi og kundemagasinet Vår Energi.

Europower er eid av mediekonsernet NHST Media Group AS, med søsterselskaper som Dagens Næringsliv, Upstream, Trade Winds, Recharge, Intrafish Media, My Newsdesk m.fl.

Historikk

  • 2001: Europower AS blir etablert gjennom sammenslåing av nyhetsbyrået TDN Kraft AS og analyseselskapet Energi Analyse AS.
  • 2005: Europower kjøper aksjene i Energi Forlag AS, utgiver av bransjebladet Energi og kundebladet Vår Energi. I tillegg utgir forlaget bransjebøker og oppslagsverk.
  • 2007: Europower kjøper aksjene i Intstream OY, et selskap som leverer software/beslutningsstøttesystemer for krafthandel og analyse.
  • 2012: Bladet Energi relanseres i nytt format og design, og slås sammen med avisen Europower.
  • 2016: Europower selger Intstream OY til finske Enegia Group.
  • 2019: Europower lanserer nytt nettsted Europower-Energi.no. Innholdet fra magasinet digitaliseres og gjøres tilgjengelig på samme plattform.

Europower er en komplett nyhets- og informasjonsleverandør for kraftbransjen på nordisk nivå. Fra digital nyhetstjeneste med databaseløsninger på selskaps- og bransjenivå, månedsmagasin, kundemagasin for kraftselskaper, rapporter og analyser om kraftbransjen, dekker virksomheten de fleste behov for kraftrelatert informasjon.

Europowers redaksjon utøver en uavhengig, etterrettelig og aktuell journalistikk om og for aktører i og rundt kraftbransjen.

Europowers Energy Intelligence selskapsdatabase er en nettbasert database, utviklet av vår analyseavdeling. Den gir oversikt og dybdeinformasjon på alle kraftselskaper i Norge. På en enkel måte kan du innhente bl.a. opplysninger om eierstrukturer, M&A historikk, regnskaps- og nøkkeltall, nett- og kraftstasjonsinformasjon.

Europower kan tilby skreddersydde nyhets-, database- og analyseløsninger etter dine og ditt selskaps behov.

Selskapet har sitt hovedkontor i Oslo.