Ansatte ønsker sammenslåing av Tindra Nett og Stranda Energi

I en leserinnlegg i Nyss.no tar ansatte i Tindra Nett AS og ansatte i Stranda Energi AS til orde for en sammenslåing av de to selskapene. «Som kjent i media pågår forhandlingar om samanslåing – fusjon – mellom våre selskap – med tilsvarande selskap i Tussa Kraft-konsernet. Kommunestyret i Stranda har no fått saksdokumenta og grunnlaget for eigaren – Stranda kommue – si handsaming til vedtak i saka, no onsdag 2.11.22.