Navn: Olav Sylte
Stilling: Advokat
Arbeidsgiver: Advokatfirmaet Sylte AS

– Du har jo engasjert deg mye i Facebook-gruppa «Vi som krever billigere strøm». Hvorfor er du så opptatt av strømprisen?
– Olje, vann-, sol- og vindkraft er naturressurser som i utgangspunktet eies av alle, og dagens moderne samfunn nødvendig tilgang for alle. For mange dreier det seg om hvor varmt en kan tillates seg å ha det om vinteren og hvor ofte man kan dusje. De siste 20 årene er det blitt en kommersialisering av fellesskapets naturressurser, hvor få aktører - i senere tid også utenlandske - er gitt mulighet til å oppnå store gevinster på fellesskapets bekostning. Dette har skjedd parallelt med at opp mot 100.000 barn i Norge har levd under fattigdomsgrensa og uavhengig av hvilken farge landets regjering har hatt. Politikerne kunne gjort noe med det, men har unnlatt å foreta seg noe vesentlig for løsning av problemet. Antallet barn som vokser opp på denne måten har vært stigende hele tiden og er nå over 100.000. Dette var hovedgrunnen til at jeg etablerte gruppa for noen år siden. Det som har skjedd kan sammenlignes med at drikkevannet kommersialiseres. De siste årene har tematikken forsterket seg ytterligere ved elektrifiseringen som pågår.

– Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
– Fra å gå i retten tilnærmet hver dag i over 20 år, ble det mars i fjor plutselig full stans da alle saker ble utsatt. Det ordnet seg på høsten da rettssystemet ble bekvem med videolink som arbeidsredskap.

– Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
– Det ligger i menneskets natur å ta i bruk alle virkemidler for å nå et mål som anses viktig. For mange er det viktig å bremse klimautviklingen, for andre å hindre utbygging av vindmøller og for noen å tjene mest mulig penger. Medieoppmerksomheten farges nok av polariseringene som er, og en må vel i energibransjen som i andre bransjer leve med at ikke all oppmerksomhet er like fortjent. Det kommer an på øyet som ser.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
– Jeg tror at de kommende 50 årene vil bli som i dag, med økt andel energi fra sol og vind.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Jeg tror på menneskeskapt klimaendring, og at elektrifisering med grønn energi er viktig og nødvendig. Samtidig må dette veies opp mot kostnadene og hvordan disse fordeles i samfunnet. Strømgruppa fokuserer mye på det.

– Hvor opptatt er du av å spare strøm?
– Jeg vil si at jeg er opptatt av å ikke sløse strøm unødvendig. Jeg slår rutinemessig av lysene når jeg legger meg og slår ned varmekabler og varmepumpe om jeg skal være borte.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Jeg er mot vindmøller til lands og vil heller betale et par ører høyere strømpris i snitt enn at slikt skal være tillatt.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Jeg har vurdert det og kalkulert, men funnet ut at dette både er stygt og ulønnsomt.

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– Jeg forsøker å begrense mitt eget forbruk. Jeg har kjøpt elbil, kjøper og selger på Finn om mulig og unngår å måtte kaste mat. Det dreier seg om samvittighet og bærekraft, og ikke at Norge skal nå klimamålene som politikerne har satt.

– Får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Det har vært en omfattende kommersialisering innen bransjen de siste tiårene og i hele Europa pågår nå elektrifisering med full tyngde og økning av antall utenlandskabler. Jeg tror at dette vil gjøre at strømprisen må forventes å bli høyere i årene fremover.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Nei vi bør ikke gjøre det nå. Fremtidige generasjoner bør selv få mulighet til å velge om de vil lete etter olje og gass.

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– Jeg synes dette virker som et forsøk på å få fokus bort fra at vi pumper ut olje som aldri før.

– Har du flyskam?
– Nei det har jeg ikke. Jeg flyr nesten ukentlig, og anser dette nødvendig ut fra jobben jeg har - som dreier seg om å hjelpe folk.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– Jeg vil anbefale alle å lese regjeringens klimaplan for 2021-2030, som er på drøye 200 sider. Den er informativ, og viser hvilke temaer som er relevante med hensyn til klima. Men man kan jo gjerne være uenig i vurderinger som er gjort og målsettingene som er satt.