Energiselskapene i Norge har som resten av samfunnet fått en ny hverdag siden koronaviruset meldte sin ankomst. Samfunnskritisk infrastruktur krever spesielle tiltak og bransjen