I en rekke saker den siste tiden har Europower Energi satt fokus på kvinneandelen i norsk kraftbransje. Blant annet kom kultur- og likestillingsminister Abid Raja på banen i går, og var tydelig på at tallene på kvinner ikke er bra nok.

– Nei, jeg skulle ønske kvinneandelen var høyere. Det er ingen tvil om at det finnes mange kompetente kvinner der ute, og det ser ut til at kraftbransjen har en jobb å gjøre når det gjelder kjønnsbalansen, uttalte han til Europower Energi.

– Hvor tar de nyutdannede veien?

Nylig ble Liina Veerme kåret til «Årets Kraftkvinne» og fikk utdelt prisen av olje- og energiminister Tina Bru. Veerme er administrerende direktør i Salten Kraftsamband i Nordland, og når hun blir bedt om å kommentere tallene på antall kvinner i kraftbransjen, er den umiddelbare reaksjonen;

– Jeg synes at det ikke akkurat er imponerende med en endring på et par prosent på 13 år, sier hun tørt.

Veerme mener det er spesielt én ting som må tas tak i fremover.

– Bransjen må undersøke hvor de nyutdannede tar veien. Er det noen andre nærliggende bransjer som er bedre på å lokke til seg de unge - og har mer status enn kraftbransjen, spør hun.

– Hva er din teori?

– Min teori er at vi ikke har gjort så mye reklame for bransjen som vi burde. Vi må være der mye mer når målgruppen velger utdanning og gjør sine store livsvalg. Vi må være mye mer ute på universiteter og utdanningsmesser og treffe studenter. Men også være ute på videregående skole og på fagskoler, sier hun.