Navn: Marianne Hagen

Stilling: Konserndirektør for bærekraft og kommunikasjon

Arbeidsgiver: Aker Solutions

– Du har fått ansvaret for kommunikasjon fra Aker Solutions og også å redusere miljøavtrykket til konsernet. Er det noe av din erfaring fra for eksempel Det Kongelige Slott eller Utenriksdepartementet du kan bruke i å løse disse oppgavene?
– Jeg var kommunikasjonssjef på slottet i nær ti år, og også der hadde jeg svært klimaorienterte sjefer. Som kronprins var kong Harald president i WWF i Norge fra 1970-1991. Kongens miljøengasjement preget arbeidet på slottet. Som statssekretær i UD i tre år kunne jeg bruke mye av engasjementet mitt på klima, bærekraftig blå økonomi og ansvarlig næringsliv. Nå gleder jeg meg til å ta med min brede erfaring inn i den nye jobben.

Jeg var kommunikasjonssjef på slottet i nær ti år, og også der hadde jeg svært klimaorienterte sjefer.

– Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
– Det er en interessant øvelse å starte i en nyopprettet stilling i et globalt konsern fra kjøkkenbordet. Det positive er at hjemmekontor og Teams gjør det mulig å bli kjent med svært mange kolleger i løpet av kort tid. Ellers har jeg nærmest bodd på flyplasser og i lufta de siste årene. Men hele denne vinteren har jeg arbeidet fra hytta med lunsjkjøring i alpinanlegget og langrennsturskitur etter arbeidstid, og familien har tilbragt mer tid sammen enn noen gang før. Nå er vi vel alle godt forsynt med pandemien, men når vi får dette på litt avstand, tror jeg nok at akkurat denne coronaeffekten for meg vil fremstå som en drøm.

– Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
– Energi er enormt viktig for arbeidsplasser og velferd, og spørsmålet om hvordan vi skal få tilstrekkelig av den, skaper mange dilemmaer både globalt, lokalt og personlig. Det er naturlig at det engasjerer mange.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
– Verdens befolkning skal vokse fra 7,8 milliarder i dag til nærmere 10 milliarder frem til 2050. Og i 2050 vil like mange som bor på kloden i dag, bo i byer. For meg er det viktig at ikke forskjellene mellom land og internt i land blir for store, og vi vet at det er millioner av nye arbeidsplasser i privat sektor som er nøkkelen. Befolkningsveksten i Afrika og deler av Asia fører til økt behov for energi, mye energi. Samtidig må de utviklede landene elektrifiseres for å redusere sine utslipp. Dette energigapet må tettes med ulike fornybare kilder samtidig som vi faser ut kull. Når vi lykkes med karbonfangst og lagring vil gapet tettes raskere. Jeg ser energitransformasjonen som en trapp hvor vi etappevis erstatter de nederste trinnene, de mest skadelige utslippskildene, med fornybare kilder. Jeg undres over politikere og deler av miljøbevegelsen som ikke anerkjenner at velferdsutvikling i fattigere deler av verden er viktig, også for oss. Jeg tror på internasjonalt forpliktende samarbeid og energimarkeder som ikke stopper ved landegrensene.

Jeg ser energitransformasjonen som en trapp hvor vi etappevis erstatter de nederste trinnene, de mest skadelige utslippskildene, med fornybare kilder.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Vi er usedvanlig godt posisjonert for elektrifisering. Ikke bare har vi rikelig tilgang på fornybar energi, men vi har også et velutviklet offentlig-privat samarbeid som gjør det mulig å utvikle ny teknologi i stor skala. Elektrifisering av sokkelen er et svært viktig tiltak for å kutte nasjonale utslipp. Dersom dette etter hvert kan gjøres ved hjelp av flytende havvind vil det heller ikke konkurrere med utviklingen av nye, grønne energikrevende arbeidsplasser på land, for eksempel utviklingen av grønn hydrogen.

– Hvor opptatt er du av å spare strøm?
– Jeg vil si en sju av ti, men min mann mener jeg er litt hysterisk. Spør du mine barn, vil de si at en laaang dusj er den største luksus. Det er de ikke vant til. Men jeg er veldig glad i badstue, så der går det nok noen kWt.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Jeg har veldig tro på flytende havvind og er stolt av å jobbe i et selskap som leverer løsningene for fremtiden allerede nå. Jeg er også opptatt av at flinke ingeniører og biologer i fellesskap finner løsninger på konflikten mellom fugler og møller.

Jeg er også opptatt av at flinke ingeniører og biologer i fellesskap finner løsninger på konflikten mellom fugler og møller.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Vi bor i blokk i Oslo, og der er det ikke noen planer om det nå. Kommer det, så er jeg med!

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– Det var det som var det viktige valget for meg når jeg nå skulle bytte jobb. Jeg visste at oppgaven skulle være nettopp å bidra til at vi når klimamålene. Spørsmålet var hvor jeg best kunne gjøre dette? Valget falt på Aker Solutions. Verden vet i dag hva som skal til for å bremse den globale oppvarmingen, men vi vet ikke hvordan det skal gjøres helt praktisk. Aker Solutions har et av verdens fremste engineering-miljøer. Våre ansatte leverer helhetlige, innovative løsninger som kutter utslipp for våre kunder hver eneste dag. Det er nyskapende havvindprosjekter, subseateknologi, elektrifisering av plattformer og mye mer både hjemme og i det globale markedet. Og vi er bare så vidt i gang. Ambisjonen er klar. I 2025 skal 1/3 av inntektene komme fra lav-karbon eller fornybar, i 2030 ⅔ av inntektene. I 2030 skal vi også ha halvert våre egne C02-utslipp. Vår ambisjon er å akselerere energitransformasjonen.

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– For Aker Solution er det et interessant forretningsområde, og våre ingeniører vil bidra til å realisere Norges ambisjoner. CCS er også svært viktig for å redusere utslipp fra betongindustrien. Når vi vet at tilsvarende hele verdens befolkning om en drøy generasjon skal bo i byer blir nettopp reduserte utslipp fra betong helt avgjørende for å nå klimamålene. Arbeidet med CCS i samarbeid med Norcem og Yara i Brevik er viktig i denne sammenhengen.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Verden vil trenge olje og gass i tiår fremover. Aker Solutions skal bidra til at utslippene fra alle deler av produksjonen går ned.

– Har du flyskam?
– Jeg har flydd mer enn de fleste i forbindelse med jobb. Lysten til å fly privat har blitt mindre og mindre med årene. Hensynet til miljøet er en vesentlig årsak til dette. Men skam, det driver jeg ikke med.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– I det siste har jeg lyttet til mange, interessante podcaster og webinarer om klima og energi. Jeg anbefaler alle å søke på ESG der du finner dine podcaster og å bruke LinkedIn, og se hvilke spennende dører som åpner seg.