Potten til fordeling er på 15 millioner på ulike utdanningstilbud, slik at tilbudene blir uten deltakeravgift. Energi Norge sitter i styringsgruppen for programmet og tildelingen vil spesielt vektlegge