Under gjeldsforhandlingene innså selskapet at de trolig ikke ville kunne dekke kreditorenes tilgodehavende. – Vi innså under gjeldsforhandlingsperioden at det var lite sannsynlig at vi ville klare å dekke minimum 25 prosent av kravene fra de usikrede kreditorene. Med det for øyet hadde vi ikke så mye annet å gjøre, sier bobestyrer Håvard Wiker til Energi. Han forteller at man nå jobber med å finne en kjøper som kan overta konkursboet og videreføre virksomheten – og dermed redde arbeidsplassene til de 65 ansatte i selskapet. – Vi må bare vente og se hva vi får til, sier Wiker. De økonomiske problemene i Jacobsen Elektro kom til overflaten i sommer da selskapet ikke klarte å betale sine underleverandører i to store Statnett-prosjekter. Det handlet om bygging av nye Skillemoen stasjon i Alta og ombygging av Sylling stasjon i Lier kommune i Buskerud.