Pressemelding fra Statnett: Ulykken skjedde på en skogsbilvei i Daladalen ved Sognesand, der kjøretøyet, en ATV, havnet utenfor veien. ​ Det er en