Etter svært krevende forhandlinger, og med god hjelp fra Riksmekler Mats W. Ruland, klarte partene i arbeidslivet å bli omforent om en økonomisk