Pressemelding fra NVE: - Mye av den fremtidige utvikling vil skje i distribusjonsnettet, og flere tar til orde