Avlyste arrangementer som følge av koronaviruset gjør at svært mye arbeid har falt bort for Zero. Organisasjonen har ikke nok egenkapital til å opprettholde full drift lenge uten inntekt og har derfor besluttet å delvis permittere