Pressemelding fra Lyse: Som en del av transaksjonen har selskapene slått sammen kraftproduksjonsressurser i sørvest-Norge gjennom etableringen av et nytt selskap,