Europower har tidligere skrevet om hvordan Høyre i Drammen først sa nei til fusjonen,