På dagens møte i fylkesutvalget i Møre og Romsdal,