Styrene i Polar Kraft og Kraftriket har inngått en intensjonsavtale om å