Da Krødsherad Energis strømsalg ble fusjonert inn i Kraftriket i april, kunne direktør i selskapet, Anders Kvamme, røpe til Europower at