Onsdag denne uken ble det kjent at fusjonsprosessen mellom Energi Norge og Norwea kommer i havn.

Årsmøtene i begge organisasjonene har godkjent sammenslåingen, og fra årsskiftet vil Energi Norge og Norwea være samlet i Fornybar Norge.

Det er ennå ikke avgjort hvem det som skal lede den nye organisasjonen.

Fem partnere

Det som derimot er klart er at Fornybar Norge allerede har inngått avtaler med fem mindre organisasjoner om å samarbeide mot et felles mål.

Det er verdt å merke seg da forhandlingene mellom Energi Norge og Norwea ble offentlig kjent i juni, ble det sendt ut en slags invitasjon til de andre organisasjonene.