Dette er et debattinnlegg som står for innsendernes regning.

Vi anbefaler at regjeringen etablerer ny nettleie i tråd med enigheten mellom 11 nettselskaper, 5 miljøvernorganisasjoner, 4 forbruker og boligorganisasjoner, 5 bransjeorganisasjoner og 4 øvrige interesseorganisasjoner. Vår foreslåtte modell bidrar til måloppnåelse, samtidig som vi klarer å balansere ut de underliggende hensynene.

Gjennom å bruke strømmen smartere kan vi øke utnyttelsen av strømnettet her i landet. Lykkes vi med å transportere flere kWh gjennom den infrastrukturen som allerede er bygget, vil fremtidens nettinvesteringer og nettleie kunne holdes lavest mulig. Det er derfor OED og NVE gjennom sju år og tre offentlige høringer har forsøkt å få på plass en ny nettleie som skal motivere forbrukerne til å legge om deler av strømforbruket.

Når det likevel ikke er på plass en ny nettleie etter alle disse årene, skyldes det en bred debatt og motstridende meninger blant de aktører som har levert høringssvar om utformingen av detaljene i nettleiestrukturen. Her må ulike hensyn som blant annet kostnadsriktighet, enkelhet, rettferdighet og enøk veies opp mot hverandre.

Sånn kan det ikke fortsette. Når «alle» støtter målet om økt nettutnyttelse, er det beklagelig at prosessen tar så lang tid. Regjeringen bør merke seg at enigheten mellom alle organisasjonene er skjør, og forutsetter oppstart allerede til sommeren. Det tar tid å forberede seg til den nye nettleien, både hos forbrukerne og nettselskapene. Departementet har brukt to måneder på å vurdere forslaget vårt, og tiden og tålmodigheten er i ferd med å renne ut. Nå må OED bestemme seg.

Avsendere:

  • Bård Folke Fredriksen, Adm. direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
  • Morten Andreas Meyer, Generalsekretær i Huseiernes Landsforbund
  • Christina Bu, Generalsekretær i Norsk elbilforening
  • Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge
  • Tore Strandskog, Direktør næringspolitikk i Nelfo
  • Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i NOVAP
  • Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet