Debattinnlegg skrevet av:

Jan Haugen og Mads Løkeland-Stai

Kabelaksjonen.no

NorthConnect kan auke utsleppet av klimagass med 2 mill tonn dersom ein bruker NVEs tal. Dei som står bak NorthConnect hevdar at utsleppet vil gå ned med 2 mill tonn.

Innlegget er sendt som svar til marknadsdirektør Toini Løvseth i Energi Norge.

Marknadsdirektør Toini Løvseth i Energi Norge hevdar i fleire aviser at Skottlandskabelen NorthConnect bør bli bygget, fordi den vil redusere utsleppet av klimagass med 2 mill tonn CO 2/år.