Kronikk skrevet av Niklas Kalvø Tessem Daglig leder, Kraftfylka De lokale og regionale kompensasjonsordningene fra vannkraftproduksjon er under sterkt press. Kraftskatteutvalget foreslo å frata kommuner