Kommentar av Europower Energi: Energi Norge og Distriktsenergi lanserte i forrige uke Trygg strømhandel,