Kommentar: Innlegget står på trykk i dagens Aftenposten, og ble publisert på nett tirsdag. Det er signert av Edgeir Aksnes i Tibber og Andreas Thorsheim i Otovo. Innlegget innledes slik:

– Fra skrivebordene til samfunnsøkonomene til NVE i Middelthuns gate på Majorstuen kom tidligere denne måneden et forslag om ny nettleie, skriver de.

Allerede der er tonen satt. Aksnes og Thorsheim forsøker ikke å skjule at de går etter mannen, ikke ballen.

Både Tibber og Otovo har i ulike sammenhenger sagt at effekttariffer er unødvendige. I innlegget utdyper de ikke dette, men velger heller kaos-spådommer og svartmaling som metode:

– Hvis NVE får det som de vil, blir det åtte år med kaos i strømregningen, er tittelen.

De er særlig kritisk til at hvert nettselskap selv skal kunne kan velge den modellen som er best egnet for dem.

– Norges 100 nettselskaper skal kombinere fire forskjellige ordninger frem til 2027. (…) Hvert nettselskap fra Halden til Kirkenes vil ha sin egen, nye nettleie innenfor disse, skriver de to.

Videre er de bekymret for at teknologi-leverandører vil slite med å håndtere ulike nettleier:

– Dersom dette (ny teknologi) skal tilpasses lokalt i Norge av aktører som holder styr på prislistene til små og store nettselskaper, vil det gi en særnorsk merkostnad for å ta i bruk ny energiteknologi. Det betyr en økt barriere for folk flest til å benytte den nye teknologien som gjør husene våre smartere. Vi tror ikke dette lar seg gjøre, skriver de.

Gamle foreldre

Aksnes og Thorsheim er også dypt urolig for sine foreldre:

– Våre gamle foreldre sliter i dag med å huske passord og koble nettbrettet på WiFi så de kan lese avisen. Hvordan de skal lære seg ny nettleie, investere i de riktige, nye dingsene, og så tilpasse seg prissignalene fra NVE, er ikke lett å forstå, skriver de.

«Våre gamle foreldre»? To grunnleggere av høyteknologiske suksess-selskaper skyver altså her eldre folk foran seg i kampen mot effekttariffer.

Ikke et eneste sted i innlegget blir intensjonen med effekttariffer nevnt, som er å flytte noe av strømforbruket bort fra periodene med høyest nettbelastning. En slik konstruktiv hensikt passer ikke inn i Aksnes og Thorsheim sin presentasjon.

I stedet maler de om og om igjen et dystert bilde av at ulike selskaper kommer til å ha ulike nettleier (som om det ikke var tilfelle allerede). De er også bekymret for «fordelingsvirkningene».

– Når 100 nettselskaper skal innføre nye taksametre, med hver sine lokale parametere og priser, er det ganske sikkert det vil gi utslag i alle retninger, skriver de.

At en av NVEs uttalte hensikter er at det ikke skal være noe fordelingsvirkning i nettleien, nevner de ikke.

Usakligheter som skygger

Hva som er det egentlige motivet med innlegget, kan man bare spekulere i. NVE er åpen på at solceller kan bli mindre lønnsomt med effekttariffer. Det er nærliggende å tro at Otovo sitt motiv for svartmalingen ligger der.

Tibber sitt motiv er ikke fullt så opplagt, men på Energidagene holdt Aksnes et innlegg om at ny teknologi bør brukes i stedet for effekttariffer. Tibber leverer slik teknologi.

Å stille spørsmål ved effekttariffer er i høyeste grad legitimt. Både i sin helhet og på detaljnivå. Det er en lang rekke spørsmål som ikke har åpenbare svar, og NVE eier ikke fasiten. Spesielt hvilken modell som bør brukes for at forbrukerne skal skjønne hensikten og tilpasse seg, er et viktig spørsmål.

Men dette er NVE usedvanlig åpen på. Da forslagene ble lagt frem, virket NVE-sjef Kjetil Lund oppriktig opptatt av at høringsrunden er en reell høringsrunde. I større grad enn det som er vanlig for NVE, virker etaten åpen for å endre forslagene sine etter de tilbakemeldingene som måtte komme.

Det nevner ikke Aksnes og Thorsheim. I stedet foreslår de at det settes ned et nytt utvalg. Samtidig antyder de at de selv bør sitte i dette utvalget.

Det etterlatte inntrykket er at Aksnes og Thorsheim ikke kommer med noen konstruktive innspill eller gode ideer, men bare serverer surmaget kritikk. Surmagede innlegg har vi lest mange av. Det som er spesielt her er at det er aktører i bransjen som senker seg ned på dette nivået.

De siste årene har kraftbransjen vært gjenstand for den ene opprivende samfunnsdebatten etter den andre. Stikkord er Acer, AMS-målere, vindkraft og utenlandskabler. Felles for alle disse debattene er at de har vært preget av konspiratoriske og aggressive utspill. Usakligheter har skygget for gode og kunnskapsrike innspill.

Med sitt innlegg om effekttariffer legger Aksnes og Thorsheim seg på samme lave nivå. Det burde to dyktige energi-gründere holdt seg for gode til.