Kommentar: Følger man med på svarene Tina Bru gir til stortingsrepresentanter, er tendensen ganske tydelig. Hun er en statsråd som