Elektrifiseringen av norsk sokkel er i ferd med å bli et