Elektrifiseringen av norsk sokkel er i ferd med å bli et kontroversielt og betent spørsmål. På den ene siden påpeker bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass at det er helt nødvendig med kraft fra land hvis man skal klare å kutte utslippene i tråd med klimamålene, og på den andre siden vil det ta et stort jafs av dagens norske kraftoverskudd.

Kraftbransjen er veldig tilhengere av å satse på elektrifisering generelt. Men samtidig som elektrifisering av sokkelen skaper noen utfordringer, byr det også på muligheter.