Det kommer fram at NVEs klimadeklarasjon for fysisk levert strøm.

Beregningene tar utgangspunkt i innenlandsk årlig kraftproduksjon og tar hensyn til utvekslingen av kraft med utlandet det aktuelle året.

Fornybarandelene for 2020:

  • Vannkraft: 90,3 prosent
  • Vindkraft: 7 prosent
  • Annen fornybar: 0,4 prosent

Fornybarandelene for 2019:

  • Vannkraft: 87 prosent
  • Vindkraft: 6,1 prosent
  • Annen fornybar: 1 prosent

Halvering av CO2-ekvivalenter

NVE har beregnet at det gjennomsnittlige klimaavtrykket av å bruke strøm i Norge i fjor var 8 gram CO2-ekvivalenter for hver kilowattime.

I 2019 var det samme tallet 17.

Tallene viser at norsk kraftproduksjon står i en særstilling, med den høyeste andelen fornybar strøm i Europa - som er tilnærmet fri for utslipp.

NVE skriver at det er umulig å identifisere fullt og helt hvor og hvordan kraften en sluttbruker mottar i sin stikkontakt er produsert. Det understrekes derfor at beregningen er en forenkling av virkeligheten.

Det kommer også fram at dette ikke er det samme som varedeklarasjon for strømleverandører og herunder opprinnelsesgarantier.