Målet er at boligfeltet i Blomsterdalen, 16 km sør for Bergen, skal produsere mer energi enn det bruker. Det skal tenkes miljø for hele byggenes levetid. Dette er ett av ni nullutslippsområder