Elektrifisering av oljefelt skaper uenighet i MDG foran landsmøtet. Flere går inn for å droppe kravet. Slutt på olje- og gassproduksjon i Norge innen 2035. Og kutt i klimautslippene i Norge på 80 prosent innen 2030. Det er