Det fremkommer av en rapport som Oljedirektoratet (OD) overleverte til departementet på fredag.

Det er i dag 16 oljefelt som har, eller har vedtatt å ta i bruk kraft fra land. Det forventes at alle disse vil bruke strøm fra land innen 2023.

– Dette fører til at utslippene i Norge blir lavere enn de ellers ville ha vært. De unngåtte utslippene som følge av disse kraft fra land-løsninger er estimert til 3,2 millioner tonn CO2 per år, heter det i rapporten.