Statkraft sin plan med oppkjøpet er å slå sammen sitt eksisterende ladeselskap i Sverige, Grön Kontakt, med nyervervelsen Bee Charging Solutions. Det kommer frem i en pressemelding. Resultatet etter