Pressemelding fra Varanger Kraft: Aker Clean Hydrogen og Varanger Kraft har inngått en samarbeidsavtale om utvikling, bygging og drift av et produksjonsanlegg for hydrogen og ammoniakk, bygget på